Selecteer een pagina

Wie gelukkig is straalt. Dat geldt ook voor organisaties waar gelukkig gewerkt wordt. Gelukkige medewerkers zijn productiever, creatiever én verlenen betere service. Werk maken van geluk zorgt voor tevreden klanten, meer innovatie en winst. Ingrediënten voor een goede reputatie. Organisaties die bewust werk maken van geluk hoeven zich weinig zorgen te maken om hun imago & reputatie. Omdat alles klopt.

Werken aan geluk, wat communiceert dat eigenlijk?

De gelukkig werken piramide

De gelukkig werken piramide van Onno Hamburger verdeelt werkgeluk in drie aspecten. Zingeving, voldoening en plezier. Vraag iemand om zijn of haar werk te waarderen door op deze drie punten en je krijgt je een goede indruk van hoe gelukkig iemand werkt.

gelukkig-werken-piramide

Gelukkig werken en reputatie

Van Riel onderscheidt in zijn reputatietheorie 7 pijlers die de reputatie van een organisatie kunnen beïnvloeden.

In de reputatietheorie stelt hij dat de mate waarin een organisatie aan de verwachtingen kan voldoen, afhankelijk is van het gedrag van de organisatie en van de communicatie en de context waarbinnen de organisaties opereert.

Gedrag heeft de grootste invloed op de reputatie. Oprechte intenties kunnen gedrag positief beïnvloeden. Mensen die de drie aspecten van gelukkig werken hoog waarderen, handelen vanuit oprechte intenties. Daarmee beïnvloeden zij het imago en de reputatie van de organisatie in positieve zin.

7 reputatiepijlers

Ter illustratie

Wanneer medewerkers weten op welke manier zij bijdragen aan een groter geheel, scoren hoog op zingeving. Dit heeft direct invloed op hoe zij met klanten omgaan en de service die ze verlenen. Het leveren van goede service draagt bij aan een goede reputatie.

Als de missie van een organisatie bijvoorbeeld is: echt waarde bieden aan de klant. Dathet ontwikkelen van producten die het leven van de klant makkelijker/ beter / mooier maken, in het DNA van de organisatie zit. Wanneer dit een gedeelde missie is, waar iedereen zich mee verbonden voelt, dan wordt daarnaar gehandeld

Medewerkers handelen er als vanzelfsprekend naar en er wordt aan de verwachtingen van klanten voldaan. Mocht er onverhoopt toch een keer iets misgaan, dan is de organisatie in staat om hier op een adequate en oprechte manier op te reageren. Een goed voorbeeld van een organisatie waarbij je dit kunt zien is Tony Chocolonely.

Deel dit bericht